Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης

Οι παρακάτω όροι χρήσης και δήλωση απόρρητου έχουν συνταχθεί από το ThisisPiraeus.gr το οποίο διαχειρίζεται το παρόν “Website” (στο εξής: ιστοσελίδα) και απευθύνονται σε όποιον θελήσει να επισκεφτεί τις σελίδες του ή να κάνει χρήση των υπηρεσιών του. Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο επισκέπτεται τις σελίδες της ιστοσελίδας ή κάνει χρήση των υπηρεσιών για λόγους συντομίας στο παρόν αναφέρεται ως “χρήστης”. Όλες οι υπηρεσίες που υπάρχουν στο ThisisPiraeus.gr  ή πρόκειται να δημιουργηθούν στο μέλλον υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, ενώ η επίσκεψη στις σελίδες και/ή η χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας προϋποθέτουν την πλήρη και ανεπιφύλακτη κατανόηση και αποδοχή των ίδιων όρων.

Συλλογή και Χρήση Πληροφοριών

Το ThisisPiraeus.gr συλλέγει πληροφορίες των χρηστών σε διάφορα σημεία της ιστοσελίδας, δεν πωλεί ή νοικιάζει όμως αυτές τις πληροφορίες σε τρίτους με άλλους τρόπους πέρα από αυτούς που αναφέρονται στο παρόν.

Newsletter

Προκειμένου ο χρήστης να εγγραφεί στα newsletters του ThisisPiraeus.gr πρέπει να καταχωρήσει μια έγκυρη διεύθυνση e-mail. Αυτή χρησιμοποιείται για την αποστολή του newsletter και άλλων ενημερωτικών μηνυμάτων προς τους χρήστες της ιστοσελίδας. Εφόσον ο χρήστης επιθυμεί να διαγραφεί από τη λίστα αποστολής του newsletter μπορεί να το κάνει πατώντας τη σχετική επιλογή.

Σύνδεσμοι

Το ThisisPiraeus.gr περιέχει σε πολλά σημεία του συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες, για το περιεχόμενο των οποίων δεν φέρει καμιά ευθύνη. Επίσης δεν φέρει ευθύνη για τυχόν συλλογή προσωπικών πληροφοριών από αυτά.

Έρευνες

Κατά καιρούς το ThisisPiraeus.gr ή συνεργάτες του ζητούν πληροφορίες από τους χρήστες μέσω ερευνών. Η συμμετοχή σε αυτές τις έρευνες είναι εθελοντική και οι χρήστες έχουν την επιλογή για το αν θα παραχωρήσουν τις ζητούμενες πληροφορίες ή όχι. Οι πληροφορίες που συλλέγονται από αυτές τις έρευνες χρησιμεύουν στην καλύτερη γνώση του κοινού της ιστοσελίδας και στη βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρει.

Κοινοποίηση Δημογραφικών Στοιχείων

Το ThisisPiraeus.gr ενδέχεται να μοιραστεί συγκεντρωτικά δημογραφικά στοιχεία με συνεργάτες του. Οι πληροφορίες αυτές δεν συνδέονται κατά κανέναν τρόπο με προσωπικές πληροφορίες που θα μπορούσαν να αναγνωρίσουν μεμονωμένο άτομο.

Φωτογραφίες και Σχόλια Χρηστών

Το ThisisPiraeus.gr παρέχει στους χρήστες την δυνατότητα να δημοσιεύσουν σε διάφορα σημεία της ιστοσελίδας, αλλά και των social media δικό τους περιεχόμενο – ενδεικτικά κείμενα, εικόνες και video – ή links προς άλλες ιστοσελίδες. Το περιεχόμενο αυτό είναι εξ αρχής -και παραμένει και κατόπιν της δημοσίευσής του- στην αποκλειστική ευθύνη του χρήστη που το καταχώρησε. Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι οι πληροφορίες αυτές ενδέχεται να δημοσιεύονται χωρίς προηγούμενο έλεγχο από την ιστοσελίδα και ότι αυτό διατηρεί το δικαίωμα να απομακρύνει εκ των υστέρων οποιοδήποτε περιεχόμενο έχει δημοσιευτεί από τον χρήστη.

Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι χρησιμοποιώντας τις σελίδες και τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας μπορεί να εκτεθεί σε περιεχόμενο προσβλητικό, ανήθικο ή παράνομο. Επίσης κατανοεί και αποδέχεται ότι η ιστοσελίδα δε μπορεί να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο που έχει δημοσιευθεί από χρήστες.

Οι χρήστες κατανοούν και συμφωνούν ότι έχουν τις παρακάτω υποχρεώσεις σχετικά με το περιεχόμενο που δημοσιεύουν στην ιστοσελίδα:

  • Να μην είναι παράνομο, προσβλητικό, υβριστικό, δυσφημιστικό ή ρατσιστικό.
  • Να μην παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα τρίτων.
  • Να μην παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα.
  • Να μην συνιστά ποινικό αδίκημα με οποιοδήποτε τρόπο.
  • Να είναι σύμφωνο με την υπάρχουσα εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία.
  • Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης αντιληφθεί περιεχόμενο αντίθετο με τα παραπάνω, η ιστοσελίδα τον ενθαρρύνει να επικοινωνήσει με τον διαχειριστή της εδώ, προκειμένου να το αναφέρει. Το περιεχόμενο το οποίο θα υποδειχθεί με τον τρόπο αυτό θα ελεγχθεί και, αν κριθεί αναγκαίο, θα απομακρυνθεί.
  • Η αξιολόγηση του περιεχομένου που έχει δημοσιευθεί από τους χρήστες καθώς και η χρήση αυτού σαν πληροφορία είναι αποκλειστική υπευθυνότητα του χρήστη και η ιστοσελίδα φέρει οποιαδήποτε ευθύνη, αστική ή άλλη, για την ορθότητα και τη χρησιμότητά του.

Ασφάλεια

Το ThisisPiraeus.gr λαμβάνει κάθε δυνατό μέτρο για να διασφαλίσει τις υπηρεσίες που προσφέρει αλλά – δεδομένης της φύσης του Διαδικτύου – δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης από την επίσκεψη των σελίδων και την χρήση των υπηρεσιών του.

Διαγωνισμοί

Η συμμετοχή σε κάθε διαγωνισμό που διενεργείται από την παρούσα ιστοσελίδα προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων και των οποιωνδήποτε μονομερών μεταβολών τους. Οι όροι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις. Το email που αναγράφεται στην φόρμα συμμετοχής μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το ThisisPiraeus.gr για την αποστολή ενημερωτικού υλικού σχετικά με το περιεχόμενο του site.

Αποποίηση Ευθύνης Διαφήμισης

Tο This is Piraeus είναι μια πρωτοβουλία πολιτών του Πειραιά για την προβολή δράσεων και πρωτοβουλιών στην πόλη. Κατά συνέπεια, οι απόψεις και προτάσεις που παρουσιάζονται στο http://thisispiraeus.gr αποτελούν αποκλειστικά προτάσεις της ομάδας του This is Piraeus. Για τη συλλογή των προτάσεων, τo This is Piraeus διεξάγει τακτικά δημοσκοπήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σημειώνεται πως το This is Piraeus δεν είναι νομικό πρόσωπο και οι προτάσεις δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση πληρωμένη διαφήμιση.